Wybierz język Wybierz język

Regulamin

Zasady ogólne

Poniższe warunki świadczenia usług przedstawiają zależności i zobowiązania pomiędzy firmą SeedHost.eu („SeedHost”), jej systemami i zasobami („Usługi”), a odbiorcą usług („Klientem”). Wszyscy klienci korzystający z usług SeedHost.eu zgadzają się ich przestrzegać.

 

Zwroty

Klient potwierdza, że zapoznał się z naszą polityką zwrotów.

www.seedhost.eu/polityka-zwrotu.php

 
Rezygnacje

Klient może zrezygnować ze swojej usługi w dowolnym momencie. Jeśli Klient dokonał rezygnacji z natychmiastowym skutkiem, nie jest upoważniony do otrzymania zwrotu pieniędzy w ramach naszej polityki zwrotów. Usługa zostanie zamknięta w ciągu 24 godzin, a zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas nie nastąpi. Jeśli Klient wniósł rezygnację z końcem okresu rozliczeniowego, jego usługa będzie kontynuowana do momentu jej wygaśnięcia. Rezygnacja może być cofnięta jeśli usługa nie została jeszcze zamknięta.

 
Faktury i zawieszenia usługi

SeedHost będzie wysyłać faktury na adres mailowy Klienta 20 dni przed wygaśnięciem usługi. Ponadto wyśle dodatkowo 2 maile w ramach przypomnienia. Klient wie, że jeśli SeedHost nie otrzyma zapłaty w wyznaczonym terminie, nie będzie miał obowiązku kontynuowania usług, a ich zawieszenie nastąpi w kolejnym dniu po wyznaczonej dacie płatności. 48 godzin po zawieszeniu usług SeedHost zachowa prawo do ich zakończenia, przyjmując założenie, że Klient z nich zrezygnował, oraz usunięcia zawartości serwera umieszczonej na nim przez Klienta. Jeśli Klient potrzebuje dodatkowego czasu na wniesienie opłaty, musi poinformować o tym dział wsparcia.

 
Zawartość

SeedHost.eu jako dostawca usług hostingowych nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczane przez jego Klientów na serwerach do niego należących. Zabronione oprogramowanie/zawartość/użycie na serwerach należących do SeedHost to:
- phishing oraz strony służące do popełniania oszustw
- strony o charakterze rasistowskim, promujące przemoc i nienawiść
- strony z pornografią dziecięcą
- strony oferujące nielicencjonowane oprogramowanie
- strony, oprogramowanie oraz archiwa służące działalności hakerskiej
- strony dystrybuujące narzędzia, dane, produkty i usługi hakerskie
- skanowanie IP
- programy/skrypty/aplikacje „bruteforce”
- spam
- strony Warez
- strony promujące działalność niezgodną z prawem
- złośliwe skrypty / kody umożliwiające ataki na inne serwery.

 
Backup

SeedHost nie świadczy usług związanych z tworzeniem backup'u. Odpowiedzialność za to przejmuje bowiem Klient. SeedHost w żadnym momencie nie jest odpowiedzialny za utratę jakichkolwiek danych.

 
Wyłączenie odpowiedzialności

Nieprzestrzeganie jakiegokolwiek z powyższych ustaleń stanowi podstawę do natychmiastowej dezaktywacji usług.

 
Zmiany warunków świadczenia usług

SeedHost zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczenia usług w dowolnym czasie, bez konieczności powiadamiania Klienta. Aktualne warukin świadczenia usług można znaleźć pod adresem:

www.seedhost.eu/warunki-uslugi.php